Hotline: 0942.99.77.66
Hotline: 0942.99.77.66
Giỏ hàng Giờ làm việc: 9h00 - 21h00 Khuyến mãi
Google Pixel 7 Pro 5G 12GB|512GB (Quốc tế)NEW | Quốc TếGiảm 6.500.000 đ

Google Pixel 7 Pro 5G 12GB|512GB (Quốc tế)

21.990.000 đ28.490.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 7 Pro 5G 12GB|256GB (Quốc tế)NEW | Quốc TếGiảm 7.500.000 đ

Google Pixel 7 Pro 5G 12GB|256GB (Quốc tế)

20.990.000 đ28.490.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 7 Pro 5G 12GB|128GB (Quốc tế)NEW | Quốc TếGiảm 9.000.000 đ

Google Pixel 7 Pro 5G 12GB|128GB (Quốc tế)

17.490.000 đ26.490.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 7 5G 8GB|256GB (Quốc tế)NEW | Quốc TếGiảm 9.500.000 đ

Google Pixel 7 5G 8GB|256GB (Quốc tế)

13.990.000 đ23.490.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 7a 5G 8GB|128GB (Quốc tế)TIN ĐỒNGiảm 5.500.000 đ

Google Pixel 7a 5G 8GB|128GB (Quốc tế)

13.990.000 đ19.490.000 đ
Google Pixel 6 Pro 5G 12GB|128GB (Quốc tế)NEW | Quốc TếGiảm 5.500.000 đ

Google Pixel 6 Pro 5G 12GB|128GB (Quốc tế)

13.490.000 đ18.990.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 7 5G 8GB|128GB (Quốc tế)NEW | Quốc TếGiảm 5.900.000 đ

Google Pixel 7 5G 8GB|128GB (Quốc tế)

12.990.000 đ18.890.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 6 Pro 5G 12GB|128GB (New Nobox)NEW | NOBOXGiảm 9.000.000 đ

Google Pixel 6 Pro 5G 12GB|128GB (New Nobox)

10.990.000 đ19.990.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (Quốc tế)TẠM HẾT HÀNGGiảm 2.500.000 đ

Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (Quốc tế)

10.490.000 đ12.990.000 đ
Trả góp 0% lãi suất bằng Visa/Master
Google Pixel 6 5G 8GB|256GB (Quốc tế)NEW | Quốc TếGiảm 4.600.000 đ

Google Pixel 6 5G 8GB|256GB (Quốc tế)

10.390.000 đ14.990.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 6 Pro 5G 12GB|128GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 5.500.000 đ

Google Pixel 6 Pro 5G 12GB|128GB (Cũ 99%)

8.990.000 đ14.490.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 KM khác
Google Pixel 6 5G 8GB|128GB (New Nobox)NEW | NOBOXGiảm 7.000.000 đ

Google Pixel 6 5G 8GB|128GB (New Nobox)

7.990.000 đ14.990.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (New Nobox)NEW | NOBOXGiảm 3.500.000 đ

Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (New Nobox)

7.490.000 đ10.990.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 6a 5G 6GB|128GB (New Nobox)NEW | NOBOXGiảm 5.800.000 đ

Google Pixel 6a 5G 6GB|128GB (New Nobox)

7.190.000 đ12.990.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 6 5G 8GB|128GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 4.500.000 đ

Google Pixel 6 5G 8GB|128GB (Cũ 99%)

6.990.000 đ11.490.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 5a 5G 6GB|128GB (New Nobox)NEW | NOBOXGiảm 2.900.000 đ

Google Pixel 5a 5G 6GB|128GB (New Nobox)

6.990.000 đ9.890.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 6a 5G 6GB|128GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 5.500.000 đ

Google Pixel 6a 5G 6GB|128GB (Cũ 99%)

6.490.000 đ11.990.000 đ
Trả góp 0% lãi suất bằng Visa/Master
Google Pixel 4 XL 6GB|128GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 2.500.000 đ

Google Pixel 4 XL 6GB|128GB (Cũ 99%)

5.490.000 đ7.990.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 5a 5G 6GB|128GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 2.500.000 đ

Google Pixel 5a 5G 6GB|128GB (Cũ 99%)

5.490.000 đ7.990.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 KM khác
Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 3.000.000 đ

Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (Cũ 99%)

5.490.000 đ8.490.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (Cũ 97%)97% | QUỐC TẾGiảm 3.300.000 đ

Google Pixel 5 5G 8GB|128GB (Cũ 97%)

4.990.000 đ8.290.000 đ
Trả góp 0%, Trade-in tặng ngay 500K
Google Pixel 4 XL 6GB|128GB (Cũ 97%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 2.000.000 đ

Google Pixel 4 XL 6GB|128GB (Cũ 97%)

4.990.000 đ6.990.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 4 6GB|128GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 1.500.000 đ

Google Pixel 4 6GB|128GB (Cũ 99%)

4.990.000 đ6.490.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 4A 5G 6GB|128GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 3.000.000 đ

Google Pixel 4A 5G 6GB|128GB (Cũ 99%)

4.990.000 đ7.990.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 4A 6GB|128GB (New Nobox)NEW | NOBOXGiảm 2.500.000 đ

Google Pixel 4A 6GB|128GB (New Nobox)

4.990.000 đ7.490.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 4 XL 6GB|64GB (Cũ 97%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 2.100.000 đ

Google Pixel 4 XL 6GB|64GB (Cũ 97%)

4.390.000 đ6.490.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 4 6GB|64GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 1.800.000 đ

Google Pixel 4 6GB|64GB (Cũ 99%)

4.190.000 đ5.990.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 KM khác
Google Pixel 4 6GB|128GB (Cũ 97%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 2.000.000 đ

Google Pixel 4 6GB|128GB (Cũ 97%)

3.990.000 đ5.990.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 4 XL 6GB|64GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 3.000.000 đ

Google Pixel 4 XL 6GB|64GB (Cũ 99%)

3.990.000 đ6.990.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 KM khác
Google Pixel 4 6GB|64GB (Cũ 97%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 2.300.000 đ

Google Pixel 4 6GB|64GB (Cũ 97%)

3.690.000 đ5.990.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 3 XL 4GB|128GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 1.400.000 đ

Google Pixel 3 XL 4GB|128GB (Cũ 99%)

3.590.000 đ4.990.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 4A 6GB|128GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 2.400.000 đ

Google Pixel 4A 6GB|128GB (Cũ 99%)

3.590.000 đ5.990.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 KM khác
Google Pixel 3 XL 4GB|64GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 1.600.000 đ

Google Pixel 3 XL 4GB|64GB (Cũ 99%)

3.390.000 đ4.990.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 3 4GB|128GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 1.000.000 đ

Google Pixel 3 4GB|128GB (Cũ 99%)

2.990.000 đ3.990.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 3A XL 4GB|64GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 1.000.000 đ

Google Pixel 3A XL 4GB|64GB (Cũ 99%)

2.790.000 đ3.790.000 đ
Quà tặng 350.000đ & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 3 4GB|64GB (Cũ 99%)TẠM HẾT HÀNGGiảm 700.000 đ

Google Pixel 3 4GB|64GB (Cũ 99%)

2.790.000 đ3.490.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác
Google Pixel 3a 4GB|64GB (Cũ 99%)99% | Quốc TếGiảm 700.000 đ

Google Pixel 3a 4GB|64GB (Cũ 99%)

2.590.000 đ3.290.000 đ
Quà tặng 350.000 & 5 Ưu đãi khác

Điện thoại Google Pixel

Điện thoại Google Pixel được nhiều bạn trẻ đam mệ công nghệ yêu thích vì khả năng chụp hình rất tốt, phải nói là bá đạo nhất trong thế giới smartphone hiện tại, thế nhưng điện thoại Google Pixel lại không được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Dù vậy bạn có thể mua điện thoại Google Pixel xách tay uy tín tại TP.HCM ở cửa hàng Di Động Mỹ, ở đây có đa dạng các sản phẩm như Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Google Pixel 7, Pixel 7 Pro... hầu như có đầy đủ các sản phẩm của Google Pixel.

Chính sách bảo hành hậu mãi của Di Động Mỹ sẽ khiến bạn hài lòng khi mua điện thoại Google Pixel, ngoài ra khi mua hàng bạn có thể trade-in từ điện thoại cũ đang sử dụng lên các sản phẩm khác, có thể mua trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng, nếu bạn chưa sở hữu thẻ tín dụng thì chỉ cần CMND & GPLX để trả góp lãi suất thấp chỉ 1.89%.

Xem thêm

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...